Onlinemarknadsföring – Medieinstitutet – Utbildningens innehåll 🎯

Är du intresserad av att studera onlinemarknadsföring? Här hittar du vad rollen innebär och vad du lär dig under utbildning onlinemarknadsföring på Medieinstitutet!

Att studera onlinemarknadsföring är nog mer än vad många tror. Begreppet onlinemarknadsföring kan betyda rent ordagrant att marknadsföra sig eller sitt företag på internet.  Med hjälp av flera olika digitala kanaler att marknadsföra sig digitalt, är något företag mer eller mindre måste ha i sin marknadsplan.

Frida Åhlén, min kollega på Web Guide Partner har även gått onlinemarknadsförare och tyckt till med egna ord.

Onlinemarknadsföring har vuxit och blivit den största marknadsföringskanalen. Det är därför otroligt viktigt att ha en grundlig förståelse i de olika kanalerna och vilka synergier dem har.

Strukturen på utbildningen onlinemarknadsförare

Utbildningen fokuserar på att lära sig grunderna det digitala ekosystemet. Man lär sig bland annat om grunderna till sökmotoroptimering (SEO – Search Engine Optimization) och hur man kan optimera sin sajt och slåss om första sidan i Googles sökresultat. Annonsering i sökmotorer, sociala medier och displayannonsering. Webbanalys – vad och hur man bör analysera och hur man sedan presenterar datan på ett snyggt och förståeligt sätt.
Man lär sig även olika kodspråk som HTML, CSS, CMS (t ex. WordPress, EPiServer).

Utbildningen är indelad enligt följande:

 • Digitala affärer samt digitala affärer fördjupning
 • Marknadsföring
 • Webbteknik
 • Projektledning
 •  Två LIA (lärande i arbetet)-perioder på 10 veckor vardera. Där man ska få en riktig introduktion i branschen. En bättre syn på de olika yrkesrollerna och även knyta kontakter.

En introduktion till marknadsföring

En grundlig kurs med en väldigt bra bas och introduktion till marknadsföring. Företags mikro- och makromiljöer. Konsumentens köpprocesser och köpbeteenden. Medie- och marknadsplanering inför kampanjer. Man lär sig att göra en målgruppsanalys. Även en del marknadsföringsjuridik där man går igenom bland annat lagar och förordningar.

Digitala affärer och digitala affärer fördjupning inom onlinemarknadsföring

I kursblocket digitala affärer går man grundligt igenom de olika digitala kanalerna, vilka de är, hur dem fungerar och olika strategier. De digitala kanalerna är:

Sökmotoroptimering/SEO

Vad är SEO?

SEO eller sökmotoroptimering är att arbeta med ett flertal aktiviteter som syftar till att förbättra rankningen/synlighet i sökmotorer.

Varför man ska arbeta med SEO:

 • Har mycket hög ROI (Return on Investment)
 • Är en av de mest effektiva kanalerna för att generera affärer
 • Ger ofta kvalificerad trafik
 • Genererar branding och medvetenhet
 • Ökar förståelsen för målgruppen och deras sökbeteenden
 • Förbättrar användarupplevelse och
 • Levererar användare till rätt destination

Under SEO-blocket går man igenom det grundliga arbetet samt olika typer av analyser och utförande som påverkar i det organiska sökresultatet:

 • Tekniska analyser
 • Innehållsanalyser
 • Länkanalyser
 • Sökordsanalyser & sökordsmappning
 • SEO-strategier
 • Sökbeteenden
 • SEO-verktyg

Sökmarknadsföring/SEM

Under sökmarknadsföring/SEM går man igenom grunderna för hur betald annonsering fungerar, att planera och lära sig att utföra annonskampanjer i olika sökmotorer och i sociala medier. Certifiering i Google AdWords.

Digital annonsering/Display

Olika kanaler och köpmodeller för digital annonsering. Till exempel affiliatemarknadsföring, displaymarknadsföring och programmatic/RTB.

Webbanalys

Viktiga mätbegrepp och vad man bör analysera och hur man kan presentera data i olika analysverktyg. Olika KPIer man bör analysera på en hemsida. Olika mätbegrepp inom webbanalys. Certifiering i Google Analytics.

Content marketing

Hur man arbetar med innehålls- och spridningsstrategier och sitt brand i Sociala medier. Varumärkesbyggande innehållsstrategier.

Konverteringsoptimering/CRO

Hur man kan öka konverteringsgraden med A/B-tester och multivariabla tester. Effektivisering av marknadsföring i digitala kanaler för att kunna hitta element som kan öka konverteringsgraden på en sida eller webbplats.

E-postmarknadsföring

Hur man sätter upp strategier. Hur man mäter och olika tillvägagångssätt.

Under utbildningen till onlinemarknadsförare går man inte bara vad de ovanstående kanalerna är och gör, utan även hur dem fungerar bra tillsammans och kompletterar varandra. Vilka synergier kan man hitta mellan dem för att maximera sin digitala närvaro?

Behärska begrepp som:

 • PPC – Pay Per Click
 • CPC – Cost Per Click
 • CTR – Click Through Rate
 • CPO – Click Per Order
 • CPA – Cost Per Action
 • CTA – Call to action
 • USP – Unique selling point
 • KPI – Key performing indicator
 • Och många fler…

Webbteknik

I kursen webbteknik gick man igenom olika kodspråk som HTML, XHTML, HTML5, JavaScript, CSS, CSS3 och cookies m.m. Hur olika CMS-system fungerar (EPiServer, Joomla och WordPress). Tracking och hur man implementerar viss spårningsteknik samt uppfölning

Affärsmannaskap och projektledning

Kursen affärsmannaskap och projektledning gick ut på att lära sig planera och genomföra egna projekt och idéer . Olika projektroller, gruppdynamik och även kommunikation och presentationsteknik. Kursen var riktad mot onlinemarknadsförare och anpassad till branschen.

Branschcertifiering – Google Analytics och AdWords

Certifiering utfärdat av Google Sverige i Google Analytics och Google AdWords. Man får chansen att ta certifikaten Google AdWords Advertising Fundamentals och Google AdWords Advanced Search samt certifikatet Google Analytics Individual Qualification. Med godkända prov kan man titulera sig som bland annat “Google Qualified Individual”.

Onlinemarknadsföring

Onlinemarknadsförare

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter